Objectiu del servei:

Mantenir i millorar les condicions sociosanitàries i humanitàries  de les persones que hi viuen en aquestes situacions:
• Conèixer la situació administrativa i social de cadascú i treballar propostes individualitzades de cara a facilitar la sortida del mateix.
• Detectar necessitats a nivell individual i informar /orientar i/o derivar als recursos més adients al territori.
• Dirigir a programes d’orientació laboral de Creu Roja i/o cursos de formació no reglada (competències lingüístiques, etc)
• Intervenció comunitària en quant a suport en l’establiment de normes de convivència, activitats de manteniment de zones comunes, etc.
• Seguiment en situacions d’emergència: onada de fred, calor, etc.

Necessitem voluntariat per:

– Assessorament, seguiment i orientació social, laboral i d’estrangeria bàsica.
– Suport logístic per a entregues de materials.
– Suport individualitzat en gestions diverses.
– Impartició de classes de castellà/català elemental (docència).

Horaris a cobrir:

Per determinar, en funció de la demanda i de la disponibilitat de les persones voluntàries.

Requisits:

– Per tasques logítiques: carnet de conduir B1.
– Per a les clases d’idiomes: capacitat per treball en grup i dinamitzar a persones de diferents orígens.
– Per l’assessorament: formació en àmbit social.

Si estàs interessat/ada, contacta amb:

Nuria Homar:  nuria.homar@creuroja.org / 93.464.06.09

Consulta més opcions de volunariat a Creu Roja Barcelonès Nord: http://creurojabarcelonesnord.org/col-labora/fent-voluntariat/