Decàleg de reflexions amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar 2019, la Taula Sense Llar de Badalona va llegir el 28 de novembre aquest decàleg de reflexions sobre el sensellarisme a la Plaça de la Vila de la ciutat. La lectura va anar a càrrec d’Armand Soler, Defensor del ciutadà.

  1. La realitat del sensellarisme és un fenomen complex. Més enllà de la biografia particular de la persona que la pateix, cal denunciar les causes estructurals que la provoquen: pobresa, atur, manca d’habitatge, desigualtats socials. És important no culpabilitzar la persona i evitar idees preconcebudes i/o expressions que la deshumanitzin.

 

  1. Tota persona té dret a un habitatge digne.

 

  1. L’habitatge és un bé de primera necessitat i no hauria de quedar restringit a les lleis del mercat. Les pràctiques especulatives perjudiquen el dret a l’habitatge i cal evitar-les.

 

  1. L’infrahabitatge és també sensellarisme. Les barraques, els assentaments en naus o edificis i els pisos que no reuneixen les mínimes condicions d’habitabilitat són sensellarisme. I són també mostra d’una pobresa amagada alarmant.

 

  1. Cal promoure ja polítiques públiques que facin possible un parc d’habitatge social, que actualment és clarament insuficient.

 

  1. És imprescindible garantir l’accés a serveis bàsics a les persones que viuen en aquests moments al carrer (menjar, dutxes, acompanyament…), especialment en els dies d’hivern.

 

  1. És necessari un recurs de primera atenció a la ciutat, que complementi els serveis actuals i que contribueixi a fer un seguiment de les persones i una derivació als recursos adequats.

 

  1. Com a Taula Sense Llar de Badalona ens comprometem a seguir treballant tècnicament de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. I a continuar fent sensibilització social i incidència política.

 

  1. Demanem també la implicació dels veïns i veïnes. Cal que tots plegats posem a l’agenda de la ciutat la realitat del sensellarisme. Continuarem convidant a participar als veïns i veïnes en els projectes i serveis que ja estan en funcionament, dins de l’àmbit del voluntariat.

 

  1. Finalment demanem a tots els grups polítics del consistori la seva aportació per aconseguir entre tots i totes una millora en les polítiques socials i en l’accés a l’habitatge com a elements fonamentals per garantir la cohesió social que volem per a Badalona.

28 de novembre: Acte pels drets de les persones sense llar a Badalona

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar, el proper dijous 28 de novembre des de la Taula Sense Llar de Badalona volem fer visible la realitat que viuen aquestes persones a la ciutat. Serà en un acte a la Plaça de la Vila.

Segons les dades de l’últim recompte realitzat al 2018, es van comptabilitzar 57 homes i dones que dormien al carrer i 172 persones allotjades en centres d’acollida residencial, en barraques, en pensions o amb problemàtiques d’infrahabitatge. Una situació, per tant, que no podem ignorar com a societat.

El 28 de novembre a les 17:30h llegirem un decàleg de reflexions sobre el sensellarisme que compartirem amb tota la ciutadania a la Plaça de la Vila de Badalona. Amb ell es vol donar veu a les persones que pateixen aquesta situació, amb la col·laboració de representants d’altres serveis de la ciutat i de dos testimonis que viuen aquesta situació en la seva pell.

A partir de les 18:00h, l’acte comptarà amb un segon espai de reflexió i debat, a la sala de premsa de l’edifici de El Viver de l’Ajuntament, on des de la Taula es presentaran algunes dades sobre els serveis que existeixen actualment a la ciutat per atendre a les persones sense llar, així com els reptes que es volen impulsar des d’aquest espai de treball. S’obrirà un torn de preguntes i reflexions als assistents per posar en comú aspectes i situacions relacionades amb aquest fenomen.

Amb la commemoració d’aquest Dia de Persones Sense Llar, des de la Taula Sense Llar de Badalona es vol donar continuïtat a activitats de sensibilització com la trobada que es va fer l’any passat al Centre Cívic La Salut coincidint amb aquesta diada.

Us esperem a la plaça de la Vila, a les 17:30h!

Què hem parlat a la trobada “Persones Sense Llar a Badalona” amb motiu del Dia Mundial?

El passat 26 de novembre, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar, la Taula Sense Llar de Badalona va organitzar una trobada de reflexió sobre aquesta realitat al Centre Cívic La Salut. Cinquanta persones es van sumar a la iniciativa per preguntar-nos tots plegats sobre les causes que hi ha al darrere i reflexionar sobre què podem fer-hi. Entre els assistents hi havia voluntaris del recompte de persones sense llar realitzat a Badalona el passat mes de maig.

Retorn de les dades de l’últim recompte

L’acte va començar amb un retorn de les dades obtingudes en els diversos recomptes de persones sense llar realitzats en municipis de Catalunya. Podeu consultar amb més profunditat aquests resultats, i els de l’últim recompte de Badalona, en aquest enllaç al document. A la presentació es va recordar que gràcies a 197 voluntaris es van comptabilitzar 57 persones que dormien al carrer a la ciutat de Badalona el 16 de maig. I que els recomptes són una fotografia d’una nit determinada, que són una xifra de mínims però que ajuden a dimensionar la problemàtica i també contribueixen a la sensibilització.

Conèixer la realitat de les persones sense llar

Des de Càritas, entitat membre de la Taula Sense Llar de Badalona, es va presentar el treball “Persones sense llar a Badalona, una realitat punyent” fruit de la reflexió de la Comissió Mixta de l’entitat, formada per persones amb diferents perspectives de l’àmbit: persones voluntàries, persones que han passat per la situació i tècnics que hi treballen cada dia. A través de les seves experiències, han realitzat un treball de camp on s’analitzen algunes de les causes personals i estructurals que porten a la situació de sense llar.

Al llarg de la presentació, vam poder conèixer els sentiments i la situació de les persones que viuen al carrer, com la por, la culpa, la desconfiança, la pèrdua dels vincles i lligams familiars, la manca de drets, i les dificultats per poder sortir-se’n d’aquesta realitat, que es converteix en un procés lent, però possible amb l’acompanyament i els mitjans adequats. Podeu consultar el document sencer en aquest enllaç.

També vam conèixer dos testimonis, el de la Marisa, exemple de superació i força, que ens va explicar la seva experiència al carrer i el seu procés de canvi, i com avui col·labora com a voluntària per acompanyar i donar suport a d’altres persones que viuen en aquesta situació. I l’experiència personal i professional de la Laia, tècnica al centre diürn Folre, en el qual dona suport i acompanyament a les persones sense llar de Badalona.

Després d’escoltar aquests testimonis, cadascun dels assistents va poder reflexionar sobre “com vivim aquesta realitat” i “com podríem canviar-la” escrivint algunes d’aquestes reflexions i compartint-les amb la resta d’assistents en veu alta: el treball conjunt, escoltar, l’empatia, la no vulneració de drets, la inclusió, l’acompanyament, la importància de crear vincles, fer visibles a les persones que pateixen aquesta situació…  Cadascuna d’aquestes frases es van penjar de forma simbòlica en diverses siluetes de persones sense llar que hi havia distribuïdes a la sala per mostrar la importància de donar visibilitat a aquesta realitat que viuen actualment moltes persones.

Voluntariat Sense Llar a Badalona

Dins de la web de la Taula Sense Llar de Badalona s’ha creat l’apartat “Voluntariat” on les entitats que formen part de la Taula presentem els serveis i projectes per als quals necessiten el suport de persones voluntàries: www.taulasensellarbadalona.cat/voluntariat A la trobada del 26 de novembre es va animar als assistents a consultar aquestes oportunitats de voluntariat i a apuntar-se per continuar lluitant contra el sensellarisme a Badalona.