Taula Sense Llar de Badalona

El 25 de maig de 2017 es presenta públicament la Taula Sense Llar de Badalona, constituïda per la Regidoria de Serveis Socials en representació de l’Ajuntament de Badalona, responsable del funcionament dels serveis socials bàsics i dels tècnics municipals d’atenció a persones sense llar a la ciutat, i per un grup d’entitats badalonines que treballen des de fa anys en projectes d’acció social, particularment implicades en l’atenció a persones en situació d’alta vulnerabilitat habitacional i en risc d’exclusió social:

Des dels seus inicis, la Taula es fixa com a objectiu principal treballar de manera coordinada per abordar la realitat de les persones que viuen al carrer, en infrahabitatges o en altres situacions de vulnerabilitat habitacional, amb el repte final de treballar per aconseguir que no hi hagi persones sense llar a Badalona.

D’altra banda, la Taula resta oberta a la participació d’altres entitats, departaments, institucions públiques o privades, que es vulguin involucrar en l’objectiu de l’eradicació del sensellarisme.

Missió

  • Conèixer i coordinar tots els programes i serveis que a Badalona funcionen per donar atenció a les persones sense llar.
  • Realitzar recollides de dades conjuntes de l’activitat desenvolupada i dels perfils dels usuaris dels diversos serveis d’atenció, que permetin una anàlisi i diagnosi del sensellarisme a la ciutat.
  • Optimitzar els recursos existents i facilitar la continuïtat assistencial.
  • Donar visibilitat a la realitat de les persones sense llar amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar la ciutadania. Comunicar el treball de la Taula i cercar la implicació de tothom en la recerca de solucions: veïnat, teixit associatiu, representants polítics, mitjans de comunicació, etc.
  • Promoure nous projectes d’atenció a les persones sense llar amb la implicació dels grups municipals i del conjunt d’entitats d’acció social de la ciutat.

Primers projectes de la Taula

(foto: Diari El Punt Avui, Badalona)
  • Desenvolupar eines i metodologies per una recollida de dades conjunta sobre els programes i serveis que funcionen a Badalona per a les persones sense llar.
  • Fer un mapeig de recursos existents.
  • Establir mecanismes de derivació, optimització i coordinació d’aquests recursos, formalitzant-los en un protocol.
  • Disseny i organització del Recompte 2018.
  • Analitzar i aprofitar els resultats d’aquestes iniciatives per anar desenvolupant i consolidant un pla estratègic integral de ciutat dins del Marc de la Estratègia Global per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.