D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, la FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA informa que les dades personals facilitades a través d’aquest formulari d’inscripció seran emmagatzemades en un fitxer titularitat de l’entitat, membre fundador de la Taula Sense Llar de Badalona. L’ús d’aquestes dades seran exclusivament per a activitats o comunicacions relacionades amb la Taula Sense Llar.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per la Taula Sense Llar de Badalona, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
c/. Muntaner, s/n
08917 BADALONA

o mitjançant el correu electrònic web@acollida.org