“Sense llar són totes aquelles situacions de persones que no poden accedir o conservar un allotjament digne, adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni un marc estable de convivència, ja sigui per raons econòmiques o altres barreres socials o bé perquè presenten dificultats per a dur una vida autònoma.”

Definició proposada per la Federació Europea d’entitats que treballen per a les persones en situació de sense llar, FEANTSA.

Quan parlem de persones sense llar, ens centrem en les diverses situacions vitals en les quals la persona es pot trobar, i per això, és necessari l’ús de categories o tipologies més concretes, per poder definir cadascuna d’aquestes situacions. Seguint aquesta idea, prenem com a referència la tipologia proposada per la European Typology on Homelessness, ETHOS, que opta per una classificació de 4 tipus de situacions vitals a l’hora de parlar de “Persones sense llar”, i que tenen en comú la manca d’un habitatge digne:

Per poder abordar de forma integral totes aquestes situacions, des de la Taula Sense Llar de Badalona treballem per trobar i definir tots aquells serveis existents actualment a la ciutat de Badalona que poden atendre a les necessitats de les persones sense llar, tenint en compte cadascuna de les situacions vitals en les que es poden trobar, per aconseguir així una atenció integral.

Foto: Juan Lemus