Sortim al carrer per fer visibles les persones sense llar i per reivindicar els seus drets #ningúdormintalcarrer

foto: Àlex Recolons | ACN

Des de la Taula Sense Llar de Badalona aquest any 2021 recuperem l’acte presencial per commemorar el Dia Mundial de Persones Sense Llar.

Ens trobarem dimecres 24 de novembre, a les 18:30h, a la Plaça de la Vila per sensibilitzar sobre la realitat de les persones sense llar i per denunciar la vulneració dels seus drets.

Us hi esperem!

El tercer Recompte de persones sense llar a Badalona localitza 48 persones dormint al carrer

Més de 120 persones voluntàries han participat en el tercer recompte impulsat per la Taula Sense Llar de Badalona.

A les 48 persones que s’han comptabilitzat dormint al carrer se sumen les 299 persones que han passat la nit del 19 de maig en centres, pisos d’inserció, pensions i habitacions de relloguer o en espais que és consideren infrahabitatge.

El tercer Recompte de persones sense llar a Badalona ha comptat 48 persones dormint a la via pública la nit del 19 al 20 de maig (33 homes, 4 dones i 11 que no s’han pogut identificar).

A aquesta xifra cal sumar les 299 persones -262 homes i 37 dones- allotjades en centres, pisos d’entitats, en pensions i habitacions de relloguer o que viuen en habitatges inadequats (ex. naus industrials). És una xifra que en l’anterior recompte del 2018 també es va sumar i que dona la dimensió de les persones sense habitatge propi. L’any 2018 aquesta xifra de persones en recursos d’entitats i infrahabitatge era inferior (172 persones).

El recompte es realitza a Badalona cada dos anys des del 2016 però el maig passat es va suspendre a causa de la covid. Es tracta d’un recompte quantitatiu: des de la mitjanit fins a les 2 de la matinada els més de 120 voluntaris i voluntàries s’han dividit en 17 grups que han caminat per tots els carrers i espais de la ciutat de Badalona. A causa de la covid no s’ha fet una trobada amb tot el voluntariat en un punt central com altres anys sinó que cada grup ha quedat directament a la zona assignada.

Amb el recompte s’obté la fotografia del nombre de persones sense llar a la ciutat en una nit determinada per, d’una banda, sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta problemàtica i, d’altra, incidir el disseny d’unes polítiques d’actuació i atenció més acurades a la realitat de la ciutat. El recompte a Badalona s’ha fet la mateixa nit que a Barcelona i l’Hospitalet. També s’ha realitzat a Santa Coloma de Gramenet.

Valoració del resultat del Recompte

Les xifres mostren una situació similar de persones dormint al carrer respecte al recompte de 2018, on es van detectar 57 persones respecte a les 48 persones d’aquest any 2021. És una xifra que, juntament amb l’augment del nombre de persones que viuen en recursos de les entitats, torna a fer evident la cronificació de la pobresa.

Les entitats i l’Ajuntament que formen la Taula Sense Llar de Badalona -integrada, d’una banda, per la Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja del Barcelonès Nord, la Fundació Mambré, Sant Joan de Déu Serveis Socials, i, de l’altra, per l’Ajuntament de Badalona- volen continuar sumant esforços per desenvolupar més recursos d’atenció i seguiment per fer front a la problemàtica del sensellarisme.

Tant des de les entitats d’acció social com des dels mateixos Serveis Socials de l’Ajuntament es veu amb preocupació el sensellarisme. Des de la Taula s’ha defensat la necessitat d’un centre de pernocta a la ciutat de Badalona que finalment va començar a funcionar l’any 2020 a Can Bofí Vell. L’objectiu és continuar potenciant la coordinació de recursos d’acord amb les necessitats existents.

Els condicionants personals que aboquen a l’exclusió extrema que evidencia el sensellarisme poden ser la manca de feina, la pobresa econòmica, la falta d’habitatge, la pèrdua de les relacions familiars i socials, condicionants de salut, de salut mental, d’addicions, el mateix estigma i discriminació socials afegits… Sensibilitzar sobre la complexitat del sensellarisme és també un dels objectius de la Taula Sense Llar.

Pel que fa al Recompte, està previst realitzar-lo novament l’any 2023. La Taula Sense Llar de Badalona es proposa també complementar-ho amb la realització d’alguna enquesta/qüestionari/entrevista a les persones sense llar de la ciutat per tal d’obtenir informació de caire qualitatiu a més de l’obtinguda a través del recompte quantitatiu.

Badalona i el sensellarisme: què s’està fent

A continuació s’exposen una síntesi del serveis i programes d’atenció que es van fer a la ciutat durant el 2020 a Badalona, un any marcat per la pandèmia de la covid.

 • Des de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona, l’EDAPS (Equip de detecció i atenció a persones sense sostre) va atendre 2.624 persones i es va realitzar intervenció i/o seguiment a 379 persones durant el 2020.
 • Dispositiu de l’operació hivern: 164 persones ateses al dispositiu.
 • Centre d’acollida municipal de Can Bofí Vell. Primer centre de pernocta, posat en marxa el juny de 2020. Han dormit 111 persones i han utilitzat el servei de menjador 69 persones durant el 2020.
 • Centre diürn Folre (Programa Inclusió Bisbe Carrera): es va realitzar suport personal a 362 persones. 380 persones van utilitzar els serveis d’alimentació (10.723 dinars i 6.018 sopars) i/o d’higiene (dutxes i bugaderia). 1.992 dutxes durant el 2020.
 • Centre d’acollida Can Banús (Fundació Acollida i Esperança): llar residència per a persones amb el VIH/sida i en situació d’exclusió. Es van acompanyar 50 persones.
 • Programa d’Atenció a persones residents en espais inadequats de Creu Roja. Promoció de mesures higiènic-sanitàries, programes o projectes d’inserció laboral i de formació per a la millora del perfil professional i l’ocupabilitat en els casos en què la situació administrativa ho permet o informació i assessorament sobre la situació documental administrativa.
 • Programes d’habitatge de les entitats socials que formen part de la Taula (Fundació Mambré, Fundació Acollida i Esperança, Càritas, Roca i Pi, Sant Joan de Déu): 20 pisos on van viure 63 persones durant el 2020.
 • 104 persones van passar alguna nit al pavelló de Casagemes habilitat per a les persones sense llar durant el confinament.
 • Projecte d’acompanyament socio-laboral des d’un taller pre-laboral (Roca i Pi): 18 persones amb dèficit habitacional ateses.
 • Des del Projecte Àngels, promogut per la Fundació Roca i Pi amb el suport de l’Ajuntament, es van arranjar 23 habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, tot donant feina a persones en procés d’inserció laboral.

Tercer Recompte de Persones Sense Llar a Badalona (19 de maig de 2021)

La Taula Sense Llar de Badalona organitza el tercer Recompte de Persones Sense Llar a Badalona dimecres 19 de maig, el mateix dia que es fa el recompte a Barcelona i a l’Hospitalet.

El recompte es farà de les 00h a les 02h de la matinada -la nit del dimecres 19 al dijous 20 de maig- gràcies a la participació de les persones voluntàries que hi col·laboren (Formulari d’inscripció per participar al Recompte). Aquest any el recompte s’ha d’adaptar a les mesures per la covid i, per exemple, no es farà una trobada amb tot el voluntariat just abans de començar l’activitat.

El recompte a Badalona es fa cada dos anys des del 2016. L’any passat, però, es va haver d’anul·lar a causa de la covid encara que sí que es van comptabilitzar les persones que passaven la nit a recursos per a persones sense llar.

Un recompte és una fotografia del nombre de persones que dormen al carrer en un municipi delimitat i concret en una nit determinada, en aquest cas, Badalona. Serveix per dimensionar el fenomen de les persones sense llar, fer visibles aquests ciutadans i també per poder incidir a l’hora de dissenyar polítiques i actuacions dirigides a tractar el sensellarisme.

El testimoni del Hryhory (Dia Mundial de Persones Sense Llar 2020)

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar 2020, el Hryhory ens ofereix el seu testimoni i ens parla de la vida al carrer. També sobre l’atenció que rep al centre Folre.

La Taula Sense Llar de Badalona commemora el 26 de novembre el Dia Mundial de Persones Sense Llar per visibilitzar i conscienciar sobre aquesta realitat.

La Taula Sense Llar de Badalona recorda el Decàleg de Reflexions sobre les Persones Sense Llar: la manca d’habitatge crea exclusió

La Taula Sense Llar de Badalona organitza des del 2018 un acte per commemorar el Dia Mundial de Persones Sense Llar a la ciutat al novembre. Aquest any, a causa de la Covid-19, no es farà un acte presencial però des de la Taula es vol continuar commemorant aquest dia tal com es fa a altres ciutats i recordar el contingut del Decàleg de Reflexions llegit l’any passat a la Plaça de la Vila per tal de posar de relleu i conscienciar sobre la problemàtica del sensellarisme.

La complexitat del sensellarisme i l’habitatge com a dret són dos dels punts destacats al Decàleg de Reflexions sobre les Persones Sense Llar elaborat per la Taula Sense Llar de Badalona i llegit l’any passat a la Plaça de la Vila. Aquest any des de la Taula es vol tornar  a compartir aquest decàleg en un context de crisi econòmica i social que s’ha vist agreujada per la pandèmia de la Covid-19 ja que la manca d’habitatge està estretament vinculada amb l’exclusió social.   

La Taula Sense Llar de Badalona organitza també cada dos anys el Recompte de Persones Sense Llar a la ciutat, que aquest any 2020 estava previst per al maig. Des de la Taula es vol realitzar el recompte el proper any 2021, si la situació ho permet, per ajudar a dimensionar el fenomen de les persones que dormen al carrer, poder tenir dades que es poden comparar amb les d’anys anteriors i analitzar la tendència a la ciutat.

Encara que aquest any 2020 no es va poder fer el recompte sí que es va comptabilitzar informació sobre les persones sense llar que dormien en centres d’acollida, habitacions de relloguer o espais considerats com infrahabitatge la nit del 20 de maig, una xifra que també va recollir els serveis extraordinaris habilitats en relació a la situació de confinament. Es van comptabilitzar 404 persones dormint en serveis per a persones sense llar. Per reduir el nombre de persones que dormen al carrer -i també l’infrahabitatge, un dels temes que la Taula creu que és important abordar- cal fer créixer el parc d’habitatge social tal com recull el Decàleg de Reflexions.

Els membres de la Taula Sense Llar de Badalona, en l’última reunió celebrada a l’octubre telemàticament, es van comprometre a seguir treballant tècnicament de forma coordinada davant el sensellarisme i a incidir més pel que fa a la sensibilització social.  

La Taula Sense Llar de Badalona és un espai de trobada i treball constituït l’any 2017 per entitats d’acció social que desenvolupen programes d’atenció a persones en situació de sense llar a Badalona –Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Roca i Pi, Fundació Mambré, Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja Barcelonès Nord, Sant Joan de Déu Serveis Socials– i per representants de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona. 

Decàleg de Reflexions amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar 2020:

 1. La realitat del sensellarisme és un fenomen complex. Més enllà de la biografia particular de la persona que la pateix, cal denunciar les causes estructurals que la provoquen: pobresa, atur, manca d’habitatge, desigualtats socials. És important no culpabilitzar la persona i evitar idees preconcebudes i/o expressions que la deshumanitzin.

2. Tota persona té dret a un habitatge digne.

 1. L’habitatge és un bé de primera necessitat i no hauria de quedar restringit a les lleis del mercat. Les pràctiques especulatives perjudiquen el dret a l’habitatge i cal evitar-les.

4. L’infrahabitatge és també sensellarisme. Les barraques, els assentaments en naus o edificis i els pisos que no reuneixen les mínimes condicions d’habitabilitat són sensellarisme. I són també mostra d’una pobresa amagada alarmant.

5. Cal promoure ja polítiques públiques que facin possible un parc d’habitatge social, que actualment és clarament insuficient.

6. És imprescindible garantir l’accés a serveis bàsics a les persones que viuen en aquests moments al carrer (menjar, dutxes, acompanyament…), especialment en els dies d’hivern.

 1. Tot i els esforços realitzats per disposar d’un recurs de primera atenció a la ciutat i per consolidar l’equip de detecció i atenció a persones sense sostre, cal continuar complementant els serveis actuals per fer un seguiment de les persones i una derivació als recursos adequats.

8. Com a Taula Sense Llar de Badalona ens comprometem a seguir treballant tècnicament de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. I a continuar fent sensibilització social i incidència política.

9. Demanem també la implicació dels veïns i veïnes. Cal que tots plegats posem a l’agenda de la ciutat la realitat del sensellarisme. Continuarem convidant a participar als veïns i veïnes en els projectes i serveis que ja estan en funcionament, dins de l’àmbit del voluntariat.

10. Finalment demanem a tots els grups polítics del consistori la seva aportació per aconseguir entre tots i totes una millora en les polítiques socials i en l’accés a l’habitatge com a elements fonamentals per garantir la cohesió social que volem per a Badalona.

404 persones sense llar dormen en centres d’acollida, habitacions de relloguer o espais considerats d’infrahabitatge a Badalona

Centre Diürn Folre. Autor: Mingo_Venero)

Foto Centre Diürn Folre. Autor: Mingo Venero

La Taula Sense Llar de Badalona, encara que aquest any no ha pogut organitzar el Recompte de Persones Sense Llar als carrers a causa del Covid-19, ha comptabilitzat informació sobre les persones sense llar que dormen en centres d’acollida, en habitacions de relloguer o espais considerats com infrahabitatges (barraques, naus industrials…) la nit del 20 de maig. Una xifra que aquest any recull també els serveis extraordinaris habilitats per a persones sense llar en relació a la situació de confinament generada pel coronavirus.

La nit del 20 de maig la Taula Sense Llar de Badalona ha comptabilitzat un total de 404 persones dormint en serveis per a persones sense llar que funcionen a la ciutat. D’aquestes, 50 persones han passat la nit al pavelló de Casagemes, habilitat durant durant la crisi del coronavirus; 3 persones al dispositiu que es va crear per a l’operació hivern; 25 persones en centres d’acollida; 43 en pisos d’inserció; 142 en habitatges inadequats (assentaments), i 141 en pensions i habitacions de relloguer.

Són xifres que evidencien la problemàtica del sensellarisme al municipi, motiu pel qual precisament l’any 2017 es va constituir la Taula Sense Llar de Badalona, que aplega entitats d’acció social que fan intervenció en l’àmbit de les persones sense llar i els referents dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Una altra xifra significativa són les 46 persones que aquest 20 de maig han utilitzat els serveis d’alimentació (dinar i sopar) i d’higiene (dutxes i bugaderia) del centre Diürn Folre. Persones que també han verbalitzat estar en situació de carrer.

Al maig de 2020 la Taula Sense Llar tenia previst organitzar el tercer Recompte de Persones Sense Llar a Badalona. Finalment, però, a causa del Covid-19 no s’ha pogut fer el Recompte als carrers però sí s’han comptabilitzat les persones a equipaments. El Recompte de Persones Sense Llar es fa bianualment a Badalona des del 2016 i permet realitzar una anàlisi de l’evolució i tendència del sensellarisme al municipi i als barris de la ciutat.

Reunió virtual de la Taula Sense Llar al maig

La Taula Sense Llar de Badalona es va reunir de forma virtual el 7 de maig per fer seguiment de les actuacions i avaluar la situació dels diversos serveis durant aquesta etapa de confinament causada pel Covid-19.

D’entrada es va constatar que el nivell d’estrès dels serveis ha estat molt gran i l’estat d’alarma ha comportat incrementar els esforços d’atenció a les persones i fer-ho en condicions certament complexes. Específicament a Badalona es poden destacar 4 fets:

-L’activació del dispositiu d’emergència al pavelló de Casagemes per possibilitar el confinament de persones en situació de carrer. L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament va activar amb diligència aquest dispositiu, que ha garantit sostre, higiene, menjar, suport professional i supervisió mèdica. Les entitats socials que formen part de la Taula valoren la rapidesa amb què es va posar en marxa aquest dispositiu.

-L’increment significatiu de persones sense llar que han demanat ajut i sobretot menjar al centre Diürn Folre. Des del 16 de març s’han atès 144 persones de les quals 105 són persones noves. Una mitjana de 40 persones han estat ateses a Folre cada dia, a les que s’han ofert 70 menús diaris entre dinar i sopar i 10 serveis d’higiene també diàriament. També s’ha fet acompanyament telefònic individualitzat i s’han repartit 60 kits d’emergència enfront la COVID-19 donades del centre d’Acollida Assis (amb guants, gel hidroalcohòlic, mascaretes…).

– El confinament rigorós i seguint els protocols preventius de totes les places residencials i de pisos d’inclusió que gestionen les entitats socials (amb prop d’unes 70 dones i homes). Afortunadament la incidència del virus fins a data d’avui ha estat mínima (només un cas positiu i diversos aïllaments preventius per símptomes). I malauradament cal denunciar que es va trigar gairebé un mes a disposar del material preventiu i EPI’s necessaris per poder actuar amb garanties.

– La constatació de l’increment desmesurat de persones i famílies que s’adrecen a les entitats demanant aliments i ajuts econòmics, moltes d’elles per primera vegada, per poder fer front als lloguers. Especialment dramàtica és la situació d’aquelles que viuen en habitatges insegurs, o de relloguer en habitacions i que són avisats que han de marxar quan s’aixequi el confinament…

Alguns dels reptes massa immediats que Badalona haurà d’afrontar en aquest panorama social post Covid-19:

– D’entrada la tornada al carrer dels homes i dones que actualment estan vivint al pavelló de Casagemes, si com a ciutat no som capaços d’oferir alternatives.

– L’augment de la demanda d’aliments, de persones i famílies que fins ara subsistien gràcies a treball precaris o per l’economia submergida.

– La petició d’ajuts econòmics directes per fer front a deutes per lloguers impagats o subministraments energètics.

– La superació de les intervencions assistencialistes i el no renunciar a polítiques socials de garantia de drets bàsics i preventives.

Davant tots aquests reptes la Taula Sense Llar de Badalona vol apostar per superar aquesta fase d’assistència i potenciar més la coordinació entre els serveis de les entitats membres de la Taula i l’Ajuntament i per enfortir l’Àrea de Serveis Socials.

Decàleg de reflexions amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar 2019, la Taula Sense Llar de Badalona va llegir el 28 de novembre aquest decàleg de reflexions sobre el sensellarisme a la Plaça de la Vila de la ciutat. La lectura va anar a càrrec d’Armand Soler, Defensor del ciutadà.

 1. La realitat del sensellarisme és un fenomen complex. Més enllà de la biografia particular de la persona que la pateix, cal denunciar les causes estructurals que la provoquen: pobresa, atur, manca d’habitatge, desigualtats socials. És important no culpabilitzar la persona i evitar idees preconcebudes i/o expressions que la deshumanitzin.

 

 1. Tota persona té dret a un habitatge digne.

 

 1. L’habitatge és un bé de primera necessitat i no hauria de quedar restringit a les lleis del mercat. Les pràctiques especulatives perjudiquen el dret a l’habitatge i cal evitar-les.

 

 1. L’infrahabitatge és també sensellarisme. Les barraques, els assentaments en naus o edificis i els pisos que no reuneixen les mínimes condicions d’habitabilitat són sensellarisme. I són també mostra d’una pobresa amagada alarmant.

 

 1. Cal promoure ja polítiques públiques que facin possible un parc d’habitatge social, que actualment és clarament insuficient.

 

 1. És imprescindible garantir l’accés a serveis bàsics a les persones que viuen en aquests moments al carrer (menjar, dutxes, acompanyament…), especialment en els dies d’hivern.

 

 1. És necessari un recurs de primera atenció a la ciutat, que complementi els serveis actuals i que contribueixi a fer un seguiment de les persones i una derivació als recursos adequats.

 

 1. Com a Taula Sense Llar de Badalona ens comprometem a seguir treballant tècnicament de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. I a continuar fent sensibilització social i incidència política.

 

 1. Demanem també la implicació dels veïns i veïnes. Cal que tots plegats posem a l’agenda de la ciutat la realitat del sensellarisme. Continuarem convidant a participar als veïns i veïnes en els projectes i serveis que ja estan en funcionament, dins de l’àmbit del voluntariat.

 

 1. Finalment demanem a tots els grups polítics del consistori la seva aportació per aconseguir entre tots i totes una millora en les polítiques socials i en l’accés a l’habitatge com a elements fonamentals per garantir la cohesió social que volem per a Badalona.

28 de novembre: Acte pels drets de les persones sense llar a Badalona

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar, el proper dijous 28 de novembre des de la Taula Sense Llar de Badalona volem fer visible la realitat que viuen aquestes persones a la ciutat. Serà en un acte a la Plaça de la Vila.

Segons les dades de l’últim recompte realitzat al 2018, es van comptabilitzar 57 homes i dones que dormien al carrer i 172 persones allotjades en centres d’acollida residencial, en barraques, en pensions o amb problemàtiques d’infrahabitatge. Una situació, per tant, que no podem ignorar com a societat.

El 28 de novembre a les 17:30h llegirem un decàleg de reflexions sobre el sensellarisme que compartirem amb tota la ciutadania a la Plaça de la Vila de Badalona. Amb ell es vol donar veu a les persones que pateixen aquesta situació, amb la col·laboració de representants d’altres serveis de la ciutat i de dos testimonis que viuen aquesta situació en la seva pell.

A partir de les 18:00h, l’acte comptarà amb un segon espai de reflexió i debat, a la sala de premsa de l’edifici de El Viver de l’Ajuntament, on des de la Taula es presentaran algunes dades sobre els serveis que existeixen actualment a la ciutat per atendre a les persones sense llar, així com els reptes que es volen impulsar des d’aquest espai de treball. S’obrirà un torn de preguntes i reflexions als assistents per posar en comú aspectes i situacions relacionades amb aquest fenomen.

Amb la commemoració d’aquest Dia de Persones Sense Llar, des de la Taula Sense Llar de Badalona es vol donar continuïtat a activitats de sensibilització com la trobada que es va fer l’any passat al Centre Cívic La Salut coincidint amb aquesta diada.

Us esperem a la plaça de la Vila, a les 17:30h!

Què hem parlat a la trobada “Persones Sense Llar a Badalona” amb motiu del Dia Mundial?

El passat 26 de novembre, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar, la Taula Sense Llar de Badalona va organitzar una trobada de reflexió sobre aquesta realitat al Centre Cívic La Salut. Cinquanta persones es van sumar a la iniciativa per preguntar-nos tots plegats sobre les causes que hi ha al darrere i reflexionar sobre què podem fer-hi. Entre els assistents hi havia voluntaris del recompte de persones sense llar realitzat a Badalona el passat mes de maig.

Retorn de les dades de l’últim recompte

L’acte va començar amb un retorn de les dades obtingudes en els diversos recomptes de persones sense llar realitzats en municipis de Catalunya. Podeu consultar amb més profunditat aquests resultats, i els de l’últim recompte de Badalona, en aquest enllaç al document. A la presentació es va recordar que gràcies a 197 voluntaris es van comptabilitzar 57 persones que dormien al carrer a la ciutat de Badalona el 16 de maig. I que els recomptes són una fotografia d’una nit determinada, que són una xifra de mínims però que ajuden a dimensionar la problemàtica i també contribueixen a la sensibilització.

Conèixer la realitat de les persones sense llar

Des de Càritas, entitat membre de la Taula Sense Llar de Badalona, es va presentar el treball “Persones sense llar a Badalona, una realitat punyent” fruit de la reflexió de la Comissió Mixta de l’entitat, formada per persones amb diferents perspectives de l’àmbit: persones voluntàries, persones que han passat per la situació i tècnics que hi treballen cada dia. A través de les seves experiències, han realitzat un treball de camp on s’analitzen algunes de les causes personals i estructurals que porten a la situació de sense llar.

Al llarg de la presentació, vam poder conèixer els sentiments i la situació de les persones que viuen al carrer, com la por, la culpa, la desconfiança, la pèrdua dels vincles i lligams familiars, la manca de drets, i les dificultats per poder sortir-se’n d’aquesta realitat, que es converteix en un procés lent, però possible amb l’acompanyament i els mitjans adequats. Podeu consultar el document sencer en aquest enllaç.

També vam conèixer dos testimonis, el de la Marisa, exemple de superació i força, que ens va explicar la seva experiència al carrer i el seu procés de canvi, i com avui col·labora com a voluntària per acompanyar i donar suport a d’altres persones que viuen en aquesta situació. I l’experiència personal i professional de la Laia, tècnica al centre diürn Folre, en el qual dona suport i acompanyament a les persones sense llar de Badalona.

Després d’escoltar aquests testimonis, cadascun dels assistents va poder reflexionar sobre “com vivim aquesta realitat” i “com podríem canviar-la” escrivint algunes d’aquestes reflexions i compartint-les amb la resta d’assistents en veu alta: el treball conjunt, escoltar, l’empatia, la no vulneració de drets, la inclusió, l’acompanyament, la importància de crear vincles, fer visibles a les persones que pateixen aquesta situació…  Cadascuna d’aquestes frases es van penjar de forma simbòlica en diverses siluetes de persones sense llar que hi havia distribuïdes a la sala per mostrar la importància de donar visibilitat a aquesta realitat que viuen actualment moltes persones.

Voluntariat Sense Llar a Badalona

Dins de la web de la Taula Sense Llar de Badalona s’ha creat l’apartat “Voluntariat” on les entitats que formen part de la Taula presentem els serveis i projectes per als quals necessiten el suport de persones voluntàries: www.taulasensellarbadalona.cat/voluntariat A la trobada del 26 de novembre es va animar als assistents a consultar aquestes oportunitats de voluntariat i a apuntar-se per continuar lluitant contra el sensellarisme a Badalona.

Reflexionem sobre les “Persones Sense Llar a Badalona”: trobada el 26 de novembre [Dia Mundial Sense Llar]

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar, dilluns 26 de novembre organitzem una trobada per reflexionar sobre aquesta realitat on ens preguntarem per les causes i per què podem fer al respecte. Organitzat per la Taula Sense Llar de Badalona, l’acte tindrà lloc de 18:00 a 20:00h al Centre Cívic La Salut (Avda. Marquès de Sant Mori s/n).

Comptarem amb testimonis que ens aproparan a com són i viuen les persones sense llar. També presentarem algunes de les dades recollides al recompte de persones sense llar a Badalona del passat 16 de maig.

L’acte és obert a totes les persones interessades: podeu confirmar la vostra inscripció aquí