404 persones sense llar dormen en centres d’acollida, habitacions de relloguer o espais considerats d’infrahabitatge a Badalona

Centre Diürn Folre. Autor: Mingo_Venero)

Foto Centre Diürn Folre. Autor: Mingo Venero

La Taula Sense Llar de Badalona, encara que aquest any no ha pogut organitzar el Recompte de Persones Sense Llar als carrers a causa del Covid-19, ha comptabilitzat informació sobre les persones sense llar que dormen en centres d’acollida, en habitacions de relloguer o espais considerats com infrahabitatges (barraques, naus industrials…) la nit del 20 de maig. Una xifra que aquest any recull també els serveis extraordinaris habilitats per a persones sense llar en relació a la situació de confinament generada pel coronavirus.

La nit del 20 de maig la Taula Sense Llar de Badalona ha comptabilitzat un total de 404 persones dormint en serveis per a persones sense llar que funcionen a la ciutat. D’aquestes, 50 persones han passat la nit al pavelló de Casagemes, habilitat durant durant la crisi del coronavirus; 3 persones al dispositiu que es va crear per a l’operació hivern; 25 persones en centres d’acollida; 43 en pisos d’inserció; 142 en habitatges inadequats (assentaments), i 141 en pensions i habitacions de relloguer.

Són xifres que evidencien la problemàtica del sensellarisme al municipi, motiu pel qual precisament l’any 2017 es va constituir la Taula Sense Llar de Badalona, que aplega entitats d’acció social que fan intervenció en l’àmbit de les persones sense llar i els referents dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Una altra xifra significativa són les 46 persones que aquest 20 de maig han utilitzat els serveis d’alimentació (dinar i sopar) i d’higiene (dutxes i bugaderia) del centre Diürn Folre. Persones que també han verbalitzat estar en situació de carrer.

Al maig de 2020 la Taula Sense Llar tenia previst organitzar el tercer Recompte de Persones Sense Llar a Badalona. Finalment, però, a causa del Covid-19 no s’ha pogut fer el Recompte als carrers però sí s’han comptabilitzat les persones a equipaments. El Recompte de Persones Sense Llar es fa bianualment a Badalona des del 2016 i permet realitzar una anàlisi de l’evolució i tendència del sensellarisme al municipi i als barris de la ciutat.

Reunió virtual de la Taula Sense Llar al maig

La Taula Sense Llar de Badalona es va reunir de forma virtual el 7 de maig per fer seguiment de les actuacions i avaluar la situació dels diversos serveis durant aquesta etapa de confinament causada pel Covid-19.

D’entrada es va constatar que el nivell d’estrès dels serveis ha estat molt gran i l’estat d’alarma ha comportat incrementar els esforços d’atenció a les persones i fer-ho en condicions certament complexes. Específicament a Badalona es poden destacar 4 fets:

-L’activació del dispositiu d’emergència al pavelló de Casagemes per possibilitar el confinament de persones en situació de carrer. L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament va activar amb diligència aquest dispositiu, que ha garantit sostre, higiene, menjar, suport professional i supervisió mèdica. Les entitats socials que formen part de la Taula valoren la rapidesa amb què es va posar en marxa aquest dispositiu.

-L’increment significatiu de persones sense llar que han demanat ajut i sobretot menjar al centre Diürn Folre. Des del 16 de març s’han atès 144 persones de les quals 105 són persones noves. Una mitjana de 40 persones han estat ateses a Folre cada dia, a les que s’han ofert 70 menús diaris entre dinar i sopar i 10 serveis d’higiene també diàriament. També s’ha fet acompanyament telefònic individualitzat i s’han repartit 60 kits d’emergència enfront la COVID-19 donades del centre d’Acollida Assis (amb guants, gel hidroalcohòlic, mascaretes…).

– El confinament rigorós i seguint els protocols preventius de totes les places residencials i de pisos d’inclusió que gestionen les entitats socials (amb prop d’unes 70 dones i homes). Afortunadament la incidència del virus fins a data d’avui ha estat mínima (només un cas positiu i diversos aïllaments preventius per símptomes). I malauradament cal denunciar que es va trigar gairebé un mes a disposar del material preventiu i EPI’s necessaris per poder actuar amb garanties.

– La constatació de l’increment desmesurat de persones i famílies que s’adrecen a les entitats demanant aliments i ajuts econòmics, moltes d’elles per primera vegada, per poder fer front als lloguers. Especialment dramàtica és la situació d’aquelles que viuen en habitatges insegurs, o de relloguer en habitacions i que són avisats que han de marxar quan s’aixequi el confinament…

Alguns dels reptes massa immediats que Badalona haurà d’afrontar en aquest panorama social post Covid-19:

– D’entrada la tornada al carrer dels homes i dones que actualment estan vivint al pavelló de Casagemes, si com a ciutat no som capaços d’oferir alternatives.

– L’augment de la demanda d’aliments, de persones i famílies que fins ara subsistien gràcies a treball precaris o per l’economia submergida.

– La petició d’ajuts econòmics directes per fer front a deutes per lloguers impagats o subministraments energètics.

– La superació de les intervencions assistencialistes i el no renunciar a polítiques socials de garantia de drets bàsics i preventives.

Davant tots aquests reptes la Taula Sense Llar de Badalona vol apostar per superar aquesta fase d’assistència i potenciar més la coordinació entre els serveis de les entitats membres de la Taula i l’Ajuntament i per enfortir l’Àrea de Serveis Socials.

Decàleg de reflexions amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar 2019, la Taula Sense Llar de Badalona va llegir el 28 de novembre aquest decàleg de reflexions sobre el sensellarisme a la Plaça de la Vila de la ciutat. La lectura va anar a càrrec d’Armand Soler, Defensor del ciutadà.

 1. La realitat del sensellarisme és un fenomen complex. Més enllà de la biografia particular de la persona que la pateix, cal denunciar les causes estructurals que la provoquen: pobresa, atur, manca d’habitatge, desigualtats socials. És important no culpabilitzar la persona i evitar idees preconcebudes i/o expressions que la deshumanitzin.

 

 1. Tota persona té dret a un habitatge digne.

 

 1. L’habitatge és un bé de primera necessitat i no hauria de quedar restringit a les lleis del mercat. Les pràctiques especulatives perjudiquen el dret a l’habitatge i cal evitar-les.

 

 1. L’infrahabitatge és també sensellarisme. Les barraques, els assentaments en naus o edificis i els pisos que no reuneixen les mínimes condicions d’habitabilitat són sensellarisme. I són també mostra d’una pobresa amagada alarmant.

 

 1. Cal promoure ja polítiques públiques que facin possible un parc d’habitatge social, que actualment és clarament insuficient.

 

 1. És imprescindible garantir l’accés a serveis bàsics a les persones que viuen en aquests moments al carrer (menjar, dutxes, acompanyament…), especialment en els dies d’hivern.

 

 1. És necessari un recurs de primera atenció a la ciutat, que complementi els serveis actuals i que contribueixi a fer un seguiment de les persones i una derivació als recursos adequats.

 

 1. Com a Taula Sense Llar de Badalona ens comprometem a seguir treballant tècnicament de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. I a continuar fent sensibilització social i incidència política.

 

 1. Demanem també la implicació dels veïns i veïnes. Cal que tots plegats posem a l’agenda de la ciutat la realitat del sensellarisme. Continuarem convidant a participar als veïns i veïnes en els projectes i serveis que ja estan en funcionament, dins de l’àmbit del voluntariat.

 

 1. Finalment demanem a tots els grups polítics del consistori la seva aportació per aconseguir entre tots i totes una millora en les polítiques socials i en l’accés a l’habitatge com a elements fonamentals per garantir la cohesió social que volem per a Badalona.

28 de novembre: Acte pels drets de les persones sense llar a Badalona

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar, el proper dijous 28 de novembre des de la Taula Sense Llar de Badalona volem fer visible la realitat que viuen aquestes persones a la ciutat. Serà en un acte a la Plaça de la Vila.

Segons les dades de l’últim recompte realitzat al 2018, es van comptabilitzar 57 homes i dones que dormien al carrer i 172 persones allotjades en centres d’acollida residencial, en barraques, en pensions o amb problemàtiques d’infrahabitatge. Una situació, per tant, que no podem ignorar com a societat.

El 28 de novembre a les 17:30h llegirem un decàleg de reflexions sobre el sensellarisme que compartirem amb tota la ciutadania a la Plaça de la Vila de Badalona. Amb ell es vol donar veu a les persones que pateixen aquesta situació, amb la col·laboració de representants d’altres serveis de la ciutat i de dos testimonis que viuen aquesta situació en la seva pell.

A partir de les 18:00h, l’acte comptarà amb un segon espai de reflexió i debat, a la sala de premsa de l’edifici de El Viver de l’Ajuntament, on des de la Taula es presentaran algunes dades sobre els serveis que existeixen actualment a la ciutat per atendre a les persones sense llar, així com els reptes que es volen impulsar des d’aquest espai de treball. S’obrirà un torn de preguntes i reflexions als assistents per posar en comú aspectes i situacions relacionades amb aquest fenomen.

Amb la commemoració d’aquest Dia de Persones Sense Llar, des de la Taula Sense Llar de Badalona es vol donar continuïtat a activitats de sensibilització com la trobada que es va fer l’any passat al Centre Cívic La Salut coincidint amb aquesta diada.

Us esperem a la plaça de la Vila, a les 17:30h!

Què hem parlat a la trobada “Persones Sense Llar a Badalona” amb motiu del Dia Mundial?

El passat 26 de novembre, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar, la Taula Sense Llar de Badalona va organitzar una trobada de reflexió sobre aquesta realitat al Centre Cívic La Salut. Cinquanta persones es van sumar a la iniciativa per preguntar-nos tots plegats sobre les causes que hi ha al darrere i reflexionar sobre què podem fer-hi. Entre els assistents hi havia voluntaris del recompte de persones sense llar realitzat a Badalona el passat mes de maig.

Retorn de les dades de l’últim recompte

L’acte va començar amb un retorn de les dades obtingudes en els diversos recomptes de persones sense llar realitzats en municipis de Catalunya. Podeu consultar amb més profunditat aquests resultats, i els de l’últim recompte de Badalona, en aquest enllaç al document. A la presentació es va recordar que gràcies a 197 voluntaris es van comptabilitzar 57 persones que dormien al carrer a la ciutat de Badalona el 16 de maig. I que els recomptes són una fotografia d’una nit determinada, que són una xifra de mínims però que ajuden a dimensionar la problemàtica i també contribueixen a la sensibilització.

Conèixer la realitat de les persones sense llar

Des de Càritas, entitat membre de la Taula Sense Llar de Badalona, es va presentar el treball “Persones sense llar a Badalona, una realitat punyent” fruit de la reflexió de la Comissió Mixta de l’entitat, formada per persones amb diferents perspectives de l’àmbit: persones voluntàries, persones que han passat per la situació i tècnics que hi treballen cada dia. A través de les seves experiències, han realitzat un treball de camp on s’analitzen algunes de les causes personals i estructurals que porten a la situació de sense llar.

Al llarg de la presentació, vam poder conèixer els sentiments i la situació de les persones que viuen al carrer, com la por, la culpa, la desconfiança, la pèrdua dels vincles i lligams familiars, la manca de drets, i les dificultats per poder sortir-se’n d’aquesta realitat, que es converteix en un procés lent, però possible amb l’acompanyament i els mitjans adequats. Podeu consultar el document sencer en aquest enllaç.

També vam conèixer dos testimonis, el de la Marisa, exemple de superació i força, que ens va explicar la seva experiència al carrer i el seu procés de canvi, i com avui col·labora com a voluntària per acompanyar i donar suport a d’altres persones que viuen en aquesta situació. I l’experiència personal i professional de la Laia, tècnica al centre diürn Folre, en el qual dona suport i acompanyament a les persones sense llar de Badalona.

Després d’escoltar aquests testimonis, cadascun dels assistents va poder reflexionar sobre “com vivim aquesta realitat” i “com podríem canviar-la” escrivint algunes d’aquestes reflexions i compartint-les amb la resta d’assistents en veu alta: el treball conjunt, escoltar, l’empatia, la no vulneració de drets, la inclusió, l’acompanyament, la importància de crear vincles, fer visibles a les persones que pateixen aquesta situació…  Cadascuna d’aquestes frases es van penjar de forma simbòlica en diverses siluetes de persones sense llar que hi havia distribuïdes a la sala per mostrar la importància de donar visibilitat a aquesta realitat que viuen actualment moltes persones.

Voluntariat Sense Llar a Badalona

Dins de la web de la Taula Sense Llar de Badalona s’ha creat l’apartat “Voluntariat” on les entitats que formen part de la Taula presentem els serveis i projectes per als quals necessiten el suport de persones voluntàries: www.taulasensellarbadalona.cat/voluntariat A la trobada del 26 de novembre es va animar als assistents a consultar aquestes oportunitats de voluntariat i a apuntar-se per continuar lluitant contra el sensellarisme a Badalona.

Reflexionem sobre les “Persones Sense Llar a Badalona”: trobada el 26 de novembre [Dia Mundial Sense Llar]

Amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar, dilluns 26 de novembre organitzem una trobada per reflexionar sobre aquesta realitat on ens preguntarem per les causes i per què podem fer al respecte. Organitzat per la Taula Sense Llar de Badalona, l’acte tindrà lloc de 18:00 a 20:00h al Centre Cívic La Salut (Avda. Marquès de Sant Mori s/n).

Comptarem amb testimonis que ens aproparan a com són i viuen les persones sense llar. També presentarem algunes de les dades recollides al recompte de persones sense llar a Badalona del passat 16 de maig.

L’acte és obert a totes les persones interessades: podeu confirmar la vostra inscripció aquí

El Recompte 2018 comptabilitza 57 persones dormint al carrer i 172 en recursos residencials o infrahabitatges

On s’han trobat més persones dormint a la via pública ha estat als barris del Centre (16), al Gorg (9), a Sant Roc i Llefià (6) i a la platja i port de Badalona i Progrés (5)
40 són homes, 3, dones i 14 no s’ha pogut determinar
A aquestes 57 persones se sumen les 172 que han passat la nit en centres d’acollida (27), pisos d’inserció (31), en habitatges inadequats (83), en barraques (15) i en pensions i habitacions de relloguer (16)
Tant des de les entitats d’acció social de la ciutat com des dels mateixos Serveis Socials de l’Ajuntament es veu amb preocupació aquest augment de persones dormint al carrer respecte al recompte de 2016, on se’n van trobar 39

Des de la mitjanit fins a les 2 de la matinada, prop de 200 voluntaris i voluntàries s’han dividit en 18 grups que han caminat per tots els carrers i espais de la ciutat de Badalona.

En total s’han visibilitat 57 persones dormint a la via pública durant aquesta nit amb aquesta distribució territorial:

Centre > 16
Gorg > 9
Sant Roc > 6
Llefià > 6
Progrés > 5
Platja i port > 5
La Salut > 3
Bufalà > 3
Montigalà > 2
Pomar-Guixeres > 1
Canyadó-Manresà > 0
Sant Crist-Lloreda > 0
Puigfred – La Colina > 0
Bonavista > 0

De les persones comptades dormint al carrer, 40 són homes, 3 són dones i 14 no s’ha pogut determinar.

A aquesta xifra de 57 persones que dormen al carrer cal sumar les 172 allotjades en centres d’acollida (27), pisos d’acollida (31), en habitatges inadequats (83), en barraques (15) i en pensions i habitacions de relloguer (16). Aquesta xifra més àmplia sobre el sensellarisme no es va sumar en el resultat total final de 2016 però que dona una primera dimensió de les persones sense habitatge propi digne.

Amb el recompte, s’obté la fotografia del nombre de persones sensellar a la ciutat en una nit determinada per, d’una banda, sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta problemàtica, i de l’altra, incidir en el disseny d’unes polítiques d’actuació i atenció més acurades a la realitat de la ciutat.

Analitzem el resultat?

Les xifres mostren un augment de persones dormint al carrer respecte al recompte de 2016. Més enllà de la millora en la metodologia del recompte i l’expertesa dels voluntaris, es fa evident l’increment i cronificació de la pobresa. El context de crisi econòmica d’aquest darrers anys ha accentuat les desigualtats socials també a la nostra ciutat, amb un escenari marcat per l’augment del preu dels pisos de lloguer i la precarietat laboral que afecta especialment als grups més vulnerables.

El que és segur és que no podem restar indiferents davant d’aquesta realitat.

Les entitats i els Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona que formen la Taula Sense Llar de Badalona – integrada, d’una banda, per la Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja del Barcelonès Nord i la Fundació Mambré, i, de l’altra, per l’Ajuntament – volem continuar sumant esforços per desenvolupar més recursos d’atenció i seguiment per fer front a la problemàtica del sensellarisme.

A punt per al Recompte!

INSCRIPCIONS TANCADES

Som més de 180!

Hem arribat al nombre màxim de voluntaris i voluntàries per al Recompte de Persones Sense Sostre de Badalona que es farà la nit del 16 al 17 de maig de 2018.

Tots aquells que no us hagueu apuntat i vulgueu fer de voluntaris, podeu participar als recomptes que es fan aquella mateixa nit als municipis veïns de:

_Barcelona: Recompte impulsat per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. Serà el sisè recompte a la ciutat i permetrà comparar les dades amb anys anteriors (2017, 2016, 2015, 2011 i 2008) i veure l’evolució de la problemàtica. Gràcies als recomptes, se sap que el nombre de persones que dormen al carrer a la ciutat ha augmentat un 56% ens els darrers nou anys. Si voleu participar,  podeu apuntar-vos aquí.

_Sant Adrià del Besòs: El recompte a Sant Adrià de Besòs està promogut conjuntament per l’Ajuntament i entitats socials de la ciutat. Per col·laborar, cal trucar al 93 381 20 04 (extensions 7029 o 7039) o escriure a ssocials1@sant-adria.net. Data límit, 11 de maig!

_Santa Coloma de Gramenet: L’any passat, un grup de persones vinculades a diferents serveis i recursos de Santa Coloma de Gramenet i preocupats pel sensellarisme al municipi van crear la plataforma Ningú Sense Llar Gramenet. Els telèfons de contacte són: 669786456 o 606077391.

Crida a voluntaris per al Recompte de Persones Sense Sostre del 16 de maig a Badalona

foto: Juan Lemus

La Taula Sense Llar de Badalona -integrada per les entitats socials Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja del Barcelonès Nord i Fundació Mambré i per l’Ajuntament de Badalona– reforça la crida a voluntaris per al recompte de persones sense sostre de la nit del 16 de maig de 2018

La Taula demana a tots els badalonins i badalonines preocupats per la realitat del sensellarisme a la ciutat que participin com a voluntaris

Es necessiten voluntaris!

Perquè el recompte de persones sense sostre sigui realitat calen molts voluntaris. Ja hi ha força persones inscrites però ens en calen més per poder revisar correctament tots els carrers de la ciutat. La nit del recompte, els voluntaris s’organitzen el equips que pentinen Badalona, dividida en zones i subzones segons cartografies i mapes de referència.

El centre d’operacions del recompte aquest 2018, tornarà a estar instal·lat a la Masia de Can Banús, i el recompte es farà de les 00h a les 02h de la matinada.

Tothom qui vulgui col·laborar com a voluntari/a hi és benvingut, i no cal tenir experiència amb persones sense llar o haver fet voluntariat prèviament per participar del recompte.

Les inscripcions es poden fer via online al web de la Taula Sense Llar de Badalona a través d’aquest formulari.

També es pot fer la inscripció de forma presencial o per telèfon, a les seus de Folre i Creu Roja del Barcelonès Nord:

 • Folre: C/ Arnús, 64, baixos. Badalona. 607 02 37 37. De dilluns a divendres, de 16h a 18h
 • Creu Roja Barcelonès Nord: Av. Alfons XXIII, 348. Badalona. 93 464 06 09. De dilluns a dijous, de 10h a 19 i divendres, de 9h a 15h

En marxa el segon Recompte a la ciutat de Badalona

L’equip organitzador del segon Recompte de persones sense sostre de Badalona, format per La Taula Sense Llar de Badalona juntament amb La Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB), està preparant ja els equips de voluntaris i voluntàries que la nit del 16 al 17 de maig pentinaran els carrers de la ciutat amb l’objectiu de dimensionar el fenomen de les persones sense llar a la ciutat.

L’any 2016 més de 200 badalonins van oferir-se voluntàriament per a participar en aquesta iniciativa de sensibilització. Si vols participar com a voluntari/a, encara pots apuntar-te a través d’aquest formulari o presencialment a les oficines de Creu Roja Barcelonès Nord i Folre.

La importància del Recompte

Un recompte és una fotografia del nombre de persones que dormen al carrer en un municipi delimitat i concret en una nit determinada, en aquest cas, Badalona. Així doncs, no registra tothom de la zona que dorm al carrer habitualment, però es tracta d’un mètode efectiu per tal de mesurar el problema i analitzar la seva tendència en el temps. En el cas del Recompte de Badalona, es tracta d’un mètode quantitatiu, a través del qual es compten les persones sense fer-les cap mena d’enquesta o qüestionari, amb respecte i sense despertar a ningú.

La xifra obtinguda ha de servir per a poder, d’una banda, fer visible aquests ciutadans i el fenomen del sensellarisme i, de l’altra, dissenyar les polítiques d’atenció de manera molt més acurada, amb l’objectiu final d’aconseguir ningú dormint al carrer.

Perquè el Recompte sigui efectiu, s’organitzen diversos equips que pentinen el terreny delimitat, en aquest cas Badalona, dividida en zones i subzones segons cartografies i mapes de referència per poder distribuir els equips amb facilitat.

Tothom qui vulgui col·laborar com a voluntari/a hi és benvingut, i no cal tenir experiència amb persones sense llar per a participar del recompte: professionals de les entitats o ens del municipi vinculats a l’acció social, voluntaris dels diferents serveis que existeixen sobre el terreny, entitats socials o culturals diverses, associacions de veïns, ciutadans del municipi que potser mai han fet de voluntaris en cap servei, persones ateses, etcètera.